Металоцен PE филм / Металоцен филм / MPE

производ

Металоцен PE филм / Металоцен филм / MPE

  • Металоцен PE филм / Металоценски филм / MPE

    Металоцен PE филм / Металоценски филм / MPE

    Поли светлосна дифузија на стареење Отпорност против паѓање и заштита од ултравиолетови зраци Металоцен PE филм / металоценски филм / MPE резиме:

    Металоцен модифициран PE филм, накратко познат како mPE филм, е полиетиленски филм модифициран со металоцен PE, кој има различни извонредни карактеристики, што ја прави сеопфатноста на PE да достигне невидено ниво.