Алумина со висока чистота/алуминиум оксид/AI2O3

производ

Алумина со висока чистота/алуминиум оксид/AI2O3